บ้านมุง เนินมะปราง ขุนเขาแห่งการท่องเที่ยว

คลิปเดียวรู้เรื่อง วิถีชิวิตที่เปลี่ยนไปของหมู่บ้านท่องเที่ยว แห่งเมืองพิษณุโลก
ค้างคาว ภูเขา เลี้ยงชุมชน

Back to top button