ประเมินผลงานแบบง่ายๆ

เม.ย. 2552 ผมไปออกรายการของม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร CEO/CIO Forum โดยแนะนำแนวคิดจากหนังสือผู้บริหารทรงประสิทธิผล ของปีเตอร์ ดรักเกอร์ คลิปสามนาทีพูดถึงคนที่มีจุดแข็งมักจะมีจุดอ่อนมากอยู่ในตัวเสมอ แต่ว่าการแต่งตั้งคนโดยพิจารณาจากจุดแข็งก็อาจจะพลาดได้ ปีเตอร์เสนอทางแก้เอาไว้ด้วย นอกจากนี้เขายังพูดถึงว่าระบบประเมินผลส่วนใหญ่ไม่เวิร์ค มีวิธีง่ายๆคือใช้คำถามเหล่านี้แทน 1. อะไรคือสิ่งที่เขาทำได้ดี 2. อะไรควรจะเป็นสิ่งที่เขาน่าจะทำได้ดี 3. เขาควรพัฒนาอะไรเพิ่มเพื่อจะใช้จุดแข็งได้เต็มที่ 4. ถ้เรามีลูก จะให้ทำงานกับเขาไหม เพราะอะไร

Back to top button