พาเที่ยววัดโบราณในอุทยานกรุงศรีอยุธยา เวนิสตะวันออก

พาท่องเที่ยวชมวัด โบราณสถาน วัดร้างในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา เปรียบเสมือนเป็นเมืองเวนิสตะวันออก เพราะมีลำคลองโบราณและวัดโบราณหลายวัด เป็นการเดินเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจตามเส้นทางที่กรมศิลปากรได้จัดไว้ให้ จะได้เที่ยวชมหลากหลายวัด ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมองค์เจดีย์ที่มีความแตกต่างกันในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ วัดมหาธาตุ วัดนก วัดหลังคาดำ วัดหลังคาขาว วัดสังขปัด วัดโพง ฯลฯ

จากรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ของวัดในแถบนี้น่าจะอยู่ร่วมสมัยเดียวกัน ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ – ๒๑ เป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ในสมัยอยุธยาและมีความเป็นไปได้ว่าเป็นพื้นที่แถบนี้ ได้รับสมญานามว่า เมืองเวนิสตะวันออก

ติดตามเรื่องราวได้ที่ Facebook ภารกิจเที่ยววัด
https://www.facebook.com/faith108

กลุ่มเที่ยววัดและโบราณสถาน
https://www.facebook.com/groups/407945966082908

เว็บไซต์หลัก
https://www.faiththaistory.com

YouTube Channel FaithThaiStory (ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม) https://www.youtube.com/faiththaistory
LoveThaiVariety (ไลฟ์สไตล์)
https://www.youtube.com/lovethaivariety

Line official Account – FaithThaiStory
https://lin.ee/5KDlrIa

Back to top button