ภูเก็ต 3วัน2คืน แบบไม่ออกเกาะ ด้วยงบ 3,xxx บาท

เราตั้งใจทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อพาทุกคนไปเที่ยวภูเก็ตในมุมของคนธรรมดาที่ต้องการไปเที่ยวเฉยๆและใช้งบไม่เยอะอยากไปเที่ยวหลายๆที่ เราอยากลบความคิดของบางคนที่มองว่า”จะเที่ยวภูเก็ตต้องหมดเป็นหมื่น” ภูเก็ตยังมีมุมธรรมดาที่รอทุกคนไปสัมผัสอยู่นะ 🥰
รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อคน
-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1,188บาท
-ค่าที่พัก2คืน 1,080บาท
-ค่าอาหาร 839บาท
-ค่าเช่ารถ+น้ำมัน 245บาท
รวมทั้งหมด 3,352บาท
#Phuket 2022 #ภูเก็ต 2022 #หาดกะตะ #แหลมกระทิง #Freedom beach
#ภูเก็ต3วัน2คืน #เที่ยวภูเก็ต

Back to top button