วิชาใช้เงินอย่างไรให้รอดในวิกฤตโควิด-19 | TQM Live Space

พูดคุยเรื่อง “วิชาใช้เงินอย่างไรให้รอดในวิกฤตโควิด-19” กับคุณสุวภา เจริญยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงิน อุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

Back to top button