เทคนิคการขาย โดย ผอ.ชาญณรงค์ เทพศาสตรา

เทคนิคการขาย (บรรยายสด 25/07/2015)
ขายได้อย่างเดียวไม่พอ ต้องขายให้เป็น
www.mittare4car.com
มิตรแท้ประกันภัย จริงใจ เปิดเผย

Back to top button