เที่ยว 2 วัดรับพลังงานบวกเต็มๆ ใกล้กรุงเทพ #thailand #temple

พาเที่ยว 2 วัดรับพลังงานบวก เต็มๆใกล้ๆกรุงเทพ ใบ้เวลาเดินทางที่ละไม่เกิน 2 ชั่วโมง #วัดสังกระต่าย #วัดปัญญานันทาราม #thailand #temple #อ่างทองวัดปัญญานันทาราม คลองหก ปทุมธานี
วัดสังกระต่สย ต.ศาลาแดง อ.เมือง อ่างทอง

Back to top button