10 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จังหวัดนครสวรรค์

นครสวรรค์ หรืออีกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปากน้ำโพธิ์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคกลางตอนบน ได้รับ สมญานามว่าเป็น “ประตูสู่ภาคเหนือ” เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการเดินทางมาอย่างยาวนาน วันนี้มาทำความรู้จักกับ 10 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดนครสวรรค์

Back to top button