BCG ท่องเที่ยววิถีใหม่ Ep.1

BCG in Action: Tourism EP. 1 โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับภาคการท่องเที่ยว โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมการท่องเที่ยวขอนำเสนอสารคดีเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG กับภาคการท่องเที่ยว (BCG in Action: Tourism) โดยเป็นสารคดีให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้าน ได้แก่
– เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy)
– เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
– เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะพาทุกท่านไปดูกันว่าโมเดลเศรษฐกิจดังกล่าว สามารถนำไปมาปรับใช้ในธุรกิจบริการการท่องเที่ยวได้อย่างไร
———-
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
📞 0 2141 3333
🌐 www.dot.go.th
📱 FB YT IG กรมการท่องเที่ยว

Back to top button