Ora Good Cat 400 Pro พาขับ รถยนต์ไฟฟ้า 100% กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 12 ชั่วโมง

พาขับ รถยนต์ไฟฟ้า 100% Ora Good Cat 400 Pro จากกรุงเทพฯไปถึงเชียงใหม่00:00 จุดเริ่มเดินทาง ปั้ม ปตท ทางด่วนบางนาขาเข้า
03:03 ระบบปรับอากาศและการสั่งการด้วยเสียง
07:15 เดินทางมาได้ 143 กม.
09:50 แวะจุดชาร์จที่ 1 ปั้มบางจาก PEA Volta พยุหะคีรี
17:22 ลองใช้งานระบบช่วยขับ
27:25 แบตเหลือ 10% แวะชาร์จ PTT แต่ตู้มีปัญหาชาร์จไม่ได้
32:25 แวะจุดชาร์จที่ 2 ปั้มบางจาก PEA Volta ตาก
39:58 ไฟแสงสว่างด้านหน้าตอนกลางคืน
42:09 แวะจุดชาร์จที่ 3 PTT เถิน
44:04 ถึงเชียงใหม่ปั้มบางจาก ซุปเปอร์ไฮเวย์ และชาร์จครั้งที่ 4

#oragoodcat #รถไฟฟ้า #evmeBack to top button