Toyota Revo 2.8G 4×4 – แนะนำการใช้งานทั่วไปของรถรีโว่

ผมเชื่อว่าเวลาเราซื้อรถจากศูนย์ก็จะมีการแนะนำการใช้งานรถทั่วไปก่อนจะออกจากศูนย์ แต่สำหรับบางคนที่ซื้อรถจากเต็นท์รถทั่วไปหรือซื้อจากคนรู้จักต่างๆนานา จะไม่มีวิธีการแนะนำการใช้รถในรุ่นนั้นๆและไม่ตรงรุ่น ดังนั้นผมจึงได้ถ่ายคลิปนี้ไว้สำหรับคนที่ต้องการคำแนะนำในการใช้รถของรีโวมาให้ได้รับชมกัน หวังว่าทุกคนจะทำความรู้จักรถของตัวมากขึ้นและขับขี่ปลอดภัยกันทุกคนครับ

Back to top button